Roelofvantil » Hoofdpagina » Welkom!

Populaire artikelen

God leren kennen (J.I. Packer) samenvatting

Het boek “God leren kennen”van J.I. Packer is inmiddels een klassieker voor het christelijke westen. De grote kracht van het boek is gelegen in het samengaan van goede theologie en geloofsbeleving. Hi…

De terugkeer uit de Ballingschap – een desillusie?

De periode van de Babylonische ballingschap was één van de dieptepunten uit de geschiedenis van het Joodse volk. Deze ballingschap was Gods straf voor de zonde van zijn volk. Tevens was deze periode b…

Het chassidisme

Tegenwoordig duidt het woord Chassidisme op een groot aantal joodse groeperingen die als gemeenschappelijk kenmerk hebben: het volgen van een geestelijk leider, de Rebbe. De namen van de groeperingen…

Psalm 30 - Van David?

De Bijbel noemt David de auteur van Psalm 30. Onterecht vinden critici, waarbij ze wijzen op het feit dat de Psalm een gebeurtenis beschrijft die nog niet heeft plaatsgevonden. Hoe zit dit? Een analys…

Abraham Kuyper - leer en leven

Zelf ben ik nooit overtuigd geweest van de correctheid van de wijze waarop Kuyper zich op de Bijbel beriep en heb mij altijd afgevraagd of de richting die hij christenen wees aangaande hun plaats in d…

De persoon van God in het boek Openbaring

Het bijbelboek Openbaring blijft voor veel christenen een gesloten gedeelte van de Bijbel. Velen hebben zelfs een zekere weerstand tegen het boek. Immers: komt God erin niet naar voren als Degene Die…
recensie

God leren kennen – J.I. Packer

Volgens Packer is gebrek aan kennis van God de diepste oorzaak van de zwakheid van de kerk in deze tijd. Door dit boek, God leren kennen, wil Packer bijdragen aan de geloofsgroei van de kerk en van de…

Edomieten Moabieten Egyptenaren Filistijnen en Kanaänieten

Tussen de religie van het volk Israël en die van de nabijgelegen volken bestonden opvallende overeenkomsten. Voor velen is dit een reden om de godsdienst van Israël te beschouwen als volledig ingebed…

Mozes, de man Gods

De uitdrukking “man Gods” wordt in de Bijbel 6 keer toegepast op Mozes. De uitdrukking duidt op een bijzondere en goede relatie tussen God en Mozes, waarbij de laatste zich mag verheugen in directe op…

De doop van kleine kinderen – waarom niet?

Kinderdoop of volwassendoop? De discussies over de leer van de doop raken het hart van de kerk en van de individuele gelovige. De visie op de doop is een weergave van het belijden en beleven van het h…