Roelofvantil » Hoofdpagina » Welkom!
Roelofvantil: Informatie van A tot Z

Nieuwe artikelen van Roelofvantil

Ziekenzalving - wel of niet?

Leert de Bijbel dat zalving met olie een voorwaarde is voor genezing van ziekte? Volgens Jakobus 5:14 moeten mensen die ziek zijn de leiders van de gemeente roepen, die hen moeten zalven en voor hen b…

De doop en vervulling van de heilige Geest

Sinds de opkomst van de Pinksterbeweging, begin 20e eeuw, heeft de theologie rondom de doop met de Heilige Geest het christendom beroerd. De charismatische beweging, vanaf de jaren zestig van de vorig…

De doop van kleine kinderen waarom niet?

Kinderdoop of volwassendoop? De discussies over de leer van de doop raken het hart van de kerk en van de individuele gelovige. De visie op de doop is een weergave van het belijden en beleven van het h…

De terugkeer uit de Ballingschap een desillusie?

De periode van de Babylonische ballingschap was één van de dieptepunten uit de geschiedenis van het Joodse volk. Deze ballingschap was Gods straf voor de zonde van zijn volk. Tevens was deze periode b…

De namen van God

In de Bijbel hebben namen van personen een bepaalde betekenis. Dit geldt ook voor de namen van God. De wijze waarop God in bepaalde situaties met een bepaalde naam wordt aangeduid zegt veel over zijn…
Schrijf mee!